Животновъдство - август » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Животновъдство – август

В ГОВЕДОВЪДНАТА ФЕРМА

В Говедовъдната ферма продължава пасищния период на хранене. Говедата приемат до 40-50 кг. средно зелена маса, като едновременно се подхранват с концентриран фураж – за млечните крави се осигурява по 300-400 гр. концентриран фураж на литър мляко. Добре е юниците и женските телета за разплод да бъдат на пасищно отглеждане. Сега е и сезонът за осигуряване на тревни фуражи за зимата – качествено сено и сенаж.

Редовно се прави дезинфекция на помещенията и преглед на животните за ектопаразити. Наред със ежедневните грижи за животните се полагат грижи за охлаждане и съхраняване на млякото – не по висока от 8 градуса С. Ежедневно се следи за разгонени животни и своевременното им заплождане. С оглед на огромната роля на биците в говедовъдството същите трябва да бъдат здрави, със здраво телосложение и висока устойчивост на заболявания. Оборът в който се държи бикът трябва да бъде чист, и хигиеничен.

Когато биците се държат продължително време в обора стават лениви, затлъстяват и половата им активност намалява. Ето защо през лятото ежедневно трябва да им се осигурява 6-8 часа разходка в ограден двор. За да се поддържа в разплодна кондиция, в дажбата на бика освен останалите храни се предвиждат мляко с разбити в него яйца, покълнал овес и др. Обемистите фуражи се намаляват силно за да не затрудняват половата дейност. Копитата се преглеждат периодично и при нужда се подрязват.

 

В ОВЦЕФЕРМАТА

В овцевъдната ферма стрижбата при овцете е приключила. Прави се задължително изкъпване на овцете срещу краста и други ектопаразити., както и третиране на копитата и бани срещу копитен гнилец. При масови заболявания овчарниците се почистват и дезинфекцират основно. В нашата страна размърлянето на овцете в полските райони е през периода юли август, а в планинските септември, октомври. Всяка сутрин преди случката в стадата се пускат кочове пробници за откриване на разгонените овце. Кочовете се използват за разплод след навършване на 1,5 год. Младите кочове покриват за един случен сезон 30-40 овце, а възрастните 70-80. Наред с пашата дажбите на овцете се завишават с 0.3-0.4 КЕ – дава се по 0.300 кг. покълнал ечемик или концентратна смеска обогатена с витамини, а кочовите се пасат на най добрите пасища, завишава се концентрирания фураж на 0.400-0.500 кг.

 

В КОЗЕФЕРМАТА

Изискванията при пръчовете са до голяма степен еднакви с тези на коча. Стадото в което действуват се следи за аборти, тъй като причинителят на бруцелозата се отделя с екскрементите. Според активността на пръча дажбата му се коригира по отношение кръмни единици и смилаем протеин.

През месец август козите се изхранват основно с паша. Това не изключва подхранването с концентрирани фуражи в количества зависещи от индивидуалното телесно състояние и млечност на животните. За високомлечните кози напълно пасищното отглеждане не е за препоръчване. На тях трябва да се осигурява пълноценен комбиниран фураж под формата на дажби, които да са балансирани по всички показатели. Козите от млечното направление се хранят три пъти в денонощието. Следи се това да става по едно и също време. Промяната на графика на залагане на фуражите се отразява отрицателно на млеконадоя. Между отделните залагания на фураж трябва да има достатъчно време за преживяне.Първо се дава концентриран фураж, след него сочен и накрая – тревен. Вечер се дават фуражи, които не предизвикват подуване.