Аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра

Акценти

  • През 2019 г. площите, заети с трайни насаждения в област Силистра, нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%

С дял от около 20% от общата Брутна добавена стойност за 2018 г., аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра като цяло.

По този показател Силистренска област е водеща в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020г. в Силистра.

„Надявам се срещата да е  полезна за земеделските производители. Целта й е стопаните да знаят посоката на развиете на земеделието и какво предстои в сектора. За нас е много важно да работим в диалог със земеделските производители и да имаме обратна връзка от Вас“, подчерта Кръстева.

Тя заяви, че земеделските производители в област Силистра са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер 517,5 млн. лв. от 2014 г. до момента. Това представлява 3,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

По думите й, овощарството е широко застъпено в областта, като се отглеждат основно кайсии, орехи и сливи.

Малко над две трети от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с кайсии в страната са съсредоточени в област Силистра.

За периода 2014 – 2018 г. е налице увеличение на заявените за подпомагане площи с резене – близо четири пъти, със:

  • – със сливи – 25%
  • – с орехи – с близо 21%;
  • – с царевица за зърно – с 11%.

Заместник-министър Кръстева запозна земеделските стопани с концепцията на МЗХГ и ДФЗ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия.

„Очакваме този фонд да стратира през 2021 г. със защита от градушки. Впоследствие да покрива и други рискове, като засланяване и суша. Земеделските производители могат да се включат в него напълно доброволно чрез определени вноски. При настъпило събитие фондът ще изплаща обезщетение на стопаните“, уточни Кръстева.

Тя посочи, че обработваемата земя в област Силистра заема около 86% от използваната земеделска площ в областта. Основно в района се отглеждат зърнени и маслодайни култури. Превес заемат пшеницата, царевицата, слънчоглед и рапицата.

През 2019 г. площите, заети с трайни насаждения в област Силистра, нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%.

По време на срещата стана ясно, че в района се наблюдават положителни тенденции в животновъдството.

В рамките на периода 2014 – 2018 г. нараства броят на животните при почти всички основни категории:

  • – с над 10 пъти при биволите и свинете;
  • – със 79% при птиците;
  • – с 28% при козите;
  • – с 19% при говедата;
  • – с около 17% при пчелните семейства.

През 2018 г. в областта са заявени с близо 21% повече овце и кози по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г. и с 12% повече говеда.

Пред над 100 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации