Агенция "Митници" задържа огромно количество фалшиви пестициди » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Агенция „Митници“ задържа огромно количество фалшиви пестициди

Акценти

  • Количеството фалшиви и нелегални пестициди е достатъчно за обработката на площ от 50 000 kм² - колкото е територията на държава като Естония

550 тона нелегални препарати за растителна защита задържаха участващите страни, под ръководството на Европол и ОЛАФ.

Агенция „Митници“ взе участие в четвъртата операция Silver Axe, която имаше за цел да пресече опитите за трафик и препакетиране на нелегални или фалшиви пестициди. За периода на провеждане на операцията през март и април 2019 г. българските митнически служители са предотвратили 54 случая на трафик на нелегални препарати за растителна защита с общо количество 695,6 л и 75,6 кг.

В 41 случая задържанията са осъществени съгласно правомощията на митническите органи по мерките за надзор на пазара. Пестицидите са декларирани пред митническите власти, но са иззети самостоятелно от Агенция „Митници“ или съвместно с БАБХ.

В 13 случая задържанията на пестициди са осъществени като предмет на митническо нарушение – контрабанда. Те са били укрити и е направен опит да бъдат пренесени нелегално през границата. Болшинството от задържанията са осъществени на турско-българската граница.

Операция Silver Axe IV доведе до задържането на 550 тона нелегални или фалшиви пестициди. Това количество е достатъчно за обработката на площ от 50 000 kм² – колкото е територията на държава като Естония. Многобройни полицейски и митнически служители и служби за растителна защита от 29 страни взеха участие в операцията.

Пестицидите се пренасят незаконно от престъпни мрежи в сложни контрабандни операции, които често се разпростират през границите.

По време на оперативната фаза с помощта на ОЛАФ са селектирани и проследени 120 рискови пратки с пестициди, идващи от трети страни, основно от Китай, които са били или декларирани като транзитиращи в ЕС, или декларирани за износ от ЕС за трета страна – Русия, Украйна, Молдова, Турция. Като част от операцията бяха извършени и проверки на основни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и в съоръженията за производство и преопаковане в участващите страни.

 

 

За автора

Сродни публикации