Агенцията по горите засилва контрола във връзка с периода на интензивно снабдяване с дърва за огрев » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Агенцията по горите засилва контрола във връзка с периода на интензивно снабдяване с дърва за огрев

Акценти

  • Всички закупени дърва за огрев трябва да са маркирани с контролна горска марка и да са придружени с превозен билет

Проверките за незаконен дърводобив продължават още по-масирано във връзка с интензивния период за снабдяване с дърва за огрев и настъпващия отоплителен сезон.

Осъществява се ежедневен контрол като служителите по горите проверяват обектите, в които се добива:

  • – дървесина;
  • – произходът;
  • – оличеството и законността на превозваната дървесина;
  • – транспортните средства и физическите лица, извършващи дейност в горите;
  • – складовете, в които се преработва и съхранява дървесина.

 

Служители на Изпълнителна агенция по горите са задържали 30.00 пр. куб. м. незаконно добита дървесина извън горските територии през последната седмица на територията на Регионална дирекция по горите – Ловеч.

За същия период са извършени общо 7 693 проверки от служителите на регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и горски стопанства.

Инспектирани са:

  •  – 477 склада за дървесина;
  • – 1664 сечища и временни складове;
  • – 3 316 превозни средства;
  • – 2 236 физически лица, включително ловци и риболовци.

При извършените проверки са задържани 157 пр. куб. м. дърва за огрев, 4 каруци, 9 моторни превозни средства и 5 моторни триона. Съставени са 71 констативни протокола и 203 акта за установени нарушения по Закона за горите.

 

За автора

Сродни публикации