Агенцията за социално подпомагане отпуска все повече целеви помощи за отопление » Съвети в земеделието

февруари 29, 2020

Агенцията за социално подпомагане отпуска все повече целеви помощи за отопление

Акценти

 • Към 19 август заповедите за отпускане на твърдо гориво в натура са били 2116

Към 19 август в Агенцията за социално подпомагане /АСП/ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2019/2020 са подадени общо 172 171 заявления – декларации.

За 112 369 от тях са издадени заповеди за отпускане, предаде БТА.

Издадените заповеди за отказ са 13 792.

Тази година подадените заявления са с 33 299 повече спрямо същия период на 2018 г. Към 20 август 2018 г. заповедите за отпускане на отопление са били 86 956, а тези за отказ – 10 335.

От 1 юли до 31 октомври се подават документи за помощ за отопление. Нуждаещите се от този вид социална подкрепа могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес. Заявлението-декларация за отпускането на целева помощ за отопление се предоставят на място от съответната дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес. Те могат да бъдат изтеглени и от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, секция „Документи“.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков месечния размер на помощта за отопление е в размер на 93,18 лв. Това е с 24,5 %  повече в сравнение с миналия зимен сезон.

Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, се повиши с 91,75 лв. Тя вече не е 374,15 лв., а 465,90 лв.

Съгласно промените в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление размера на помощта нараства от 385 кВтч на 500 кВтч.

Помощта беше увеличена заради повишението на цените на електрическата енергия. Новите цени влязоха в сила от 1 юли.

С цел да не се допусне отпадане на хора от енергийното подпомагане заради увеличението на пенсиите с 5,7% от 1 юли, са предприети и необходимите мерки. С нормативни промени е разширен и обхватът на подпомаганите хора и семейства. Увеличени са индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес. Според предварителните прогнози по този начин ще се увеличат с близо 45 000 подпомаганите семейства. Броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон (2018-2019 г.) с целева помощ за отопление са били подпомогнати 209 647 лица и семейства. Справката на АСП сочи, че за отоплителен сезон 2018/2019 общият брой подадени заявления е 250 160.

Досега най-много подадени заявления са регистрирани в областите Благоевград, Враца, Пловдив, Плевен и София-област. Най-малко са те в областите Добрич, Ямбол, Габрово, Силистра и Перник.

Най-желани са помощите за твърдо гориво под формата на пари за покупката му. 100 200 са вече издадените заповеди за отпускане. През същия период на миналата година те са били 78 380. Към 19 август заповедите за отпускане на:

 • – твърдо гориво в натура са 2 116;
 • – ел.енергия – 8795;
 • – топлоенергия – 1156.
 • – природен газ – 102.

Причините за отказ за отпускане на помощи за отопление по нормативни основания са:

 • – доход над диференцирания минимален доход за отопление;
 • – регистрация като ЕТ и като собственици на капитал на търговско дружество;
 • – притежание на недвижим източник на доходи;
 • – прехвърляне срещу заплащане на жилищен, вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
 • – прехвърляне срещу заплащане на селскостопански, горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
 • – прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
 • – прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху селскостопански, горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
 • – липса на необходимата регистрация в Дирекцията „Бюро по труда“.
 

Сродни публикации