Агенцията за борба с градушките получи допълнителни 3,4 млн. лв. » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Агенцията за борба с градушките получи допълнителни 3,4 млн. лв.

С две постановления правителството одобри допълнителни разходи в размер на 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните.

За закупуване на противоградови ракети са отпуснати 1,2 млн. лв. Въпреки добрата зареденост с ракети против градушки, поради интензивната и непостоянна климатична обстановка само през месец май са изразходвани около 200% повече ракети в сравнение с количествата, използвани в предходните години.

В началото юли са доставени нови количества, но продължаващата градоопасна обстановка налага дозареждане, за да не се допусне природното бедствие да унищожи селскостопанската продукция.

Агенцията за борба с градушките обработва градоопасни облаци само над земеделски площи. Ракети не се използват над градове, каквата беше вчерашната ситуация с бурята в София и в Монтана.

Останалите 2,2 млн. лв. са планирани в централния бюджет и са предназначени за актуализацията на цветната цифрова ортофотокарта на страната чрез ново самолетно заснемане.

Цифровата ортофотокарта не е обновявана от 2010-2011 г. Чрез актуализацията се следят промените в ползването на земеделски земи, въз основа на което се определят тези от тях, които отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за плащане на единица площ от европейските фондове и от националния бюджет.

Поддържането на необходимото качество на базовите данни ще сведе до минимум възможностите за нерегламентирани плащания на площ.

 

За автора

Сродни публикации