Изготвяне и управление на проекти » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Изготвяне и управление на проекти

 

При изготвяне на проект много често бенефициента не знае за какво точно иска да кандидатства и по коя мярка. Просто иска – “европари” и да кандидатства по “европроекти” или по “земеделски програми”. Голямото търсене води и до голямо предлагане. Съществуват много консултанти, които предлагат изготвяне на бизнес планове, изготвяне на проекти на различни цени дори и безплатно. С цел да се привлекат все повече и повече бенефициенти, консултантите създават шаблонни проекти, които не са съобразени с конкретния бенефициент. Не се съобразяват с реалните нужди на кандидатите и реалните им възможности. В резултат на такива практики много от бенефициентите подписват договори и се оказват с поети ангажименти, които не могат да изпълнят.

 

 

Условия и стъпки при изготвяне и управление на проект от „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” ООД:

 • Безплатно консултиране за изискванията на всяка мярка и подмярка
 • Изготвяне на стратегия за комбиниране на избраната мярка с други мерки и подмерки от ПРСР
 • Изготвяне на прогноза за парични потоци, съобразени с конкретната мярка и тези, с които се комбинира
 • Подписване на договор за изготвяне и управление на проект за срок от 5 години /продължителността на изпълнение на проекта/
 • Договора за изготвяне и управление на проект включва:

   

   

  • Изготвяне на бизнес план, заявление и окомплектоване всички съпътстващи документи за кандидатстване
  • Проверка на офертите и посочените цени съгласно утвърдените референтни стойности при оценяване /при наличието на такива/
  • Предварителна оценка на проекта, с който ще се кандидатства
  • Съдействие за придобиване на допълнителни точки за приоритет при класиране на проекта
  • Повторна оценка на проекта преди подаването му
  • Изготвяне на заявки за плащане
  • Изготвяне и подаване на молби за анекс за изменение на ангажиментите по бизнес план

 

„СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” ООД осигурява допълнително:

 • Необходимите курсове и обучения, изискуеми от Държавен Фонд „Земеделие“
 • Сертификация за биологично производство съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №834/2007, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №889/2008 и Наредба №1 от 7 февруари 2013г.
 • Счетоводно обслужване

 

Цени и такси:

 

Начин на плащане:

 • При подписване на договор за изготвяне и управление на проект се заплаща само малка част от стойността за изготвяне и управление, с цел ангажиране на кандидата
 • Останалата част от сумата се заплаща след одобрение на проекта

 

Информация за мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020: Прочетете тук

 

За повече информация или за час за консултация можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 630 или чрез нашата контактна форма