Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки в планински райони (10-49 животни) » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки в планински райони (10-49 животни)

 

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, чиито стопанства са в планински район и в тях се отглеждат:

  • от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
  • от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
  • от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.

 

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.

 

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да са идентифицирани с одобрени от БАБХ
  • обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните родени след 31.12.2009 г. и
  • обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните родени преди 31.12.2009 г.;
  1. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  2. да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2018 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

 

ВАЖНО! Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, не са допустими по схемата.