Схема за подпомагане на земеделски стопани за протеинови култури » Съвети в земеделието

юни 15, 2024

Схема за подпомагане на земеделски стопани за протеинови култури

 

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно); леща; нахут; грах; фъстъци; соя; бакла; люцерна; еспарзета; фий; детелина; вигна; бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.

 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на парцела да е 0.1 ха.

 

Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите, заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното стопанство, за да получат и зелено плащане.